Vierdaagsewandelaars actiever dan gemiddelde Nederlander

Deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse trainen gemiddeld 447 km om zich op de prestatietocht voor te bereiden. Dat is een van de resultaten uit het Vierdaags Gezondheidsonderzoek 2012 dat deze week werd gepubliceerd. 20 % van de deelnemers heeft maar liefst 600 km in de benen zitten voor aanvang van de Vierdaagse terwijl 8% helemaal niet traint.

 

Over het onderzoek

In 2011 zijn de afdeling Fysiologie en de afdeling Health Evidence van het UMC St Radboud gestart met een onderzoek naar de effecten van een actieve leefstijl op gezondheid. Deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse werd daartoe gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Ook mensen die niet deelnamen aan de vierdaagse (partners, familieleden, vrienden, buren etc.) werden verzocht de enquête in te vullen om zo goed te kunnen vergelijken.

Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse in 2012 is het gezondheidsonderzoek uit 2011 voortgezet. Daarvoor zijn alle deelnemers uit 2011 opnieuw benaderd en gevraagd om deel te nemen. 3541 deelnemers stemden hiermee in en hebben de vervolgvragenlijst ingevuld. Daarnaast is het onderzoek in 2012 ook ingesteld voor nieuwe deelnemers (1813). In totaal hebben 7555 deelnemers aan het onderzoek meegewerkt.

Vierdaagsewandelaars actiever dan gemiddelde Nederlander

Wat opvalt is dat de deelnemers aan het Vierdaagse Gezondheidsonderzoek veel actiever blijken te zijn dan de gemiddelde Nederlander. Maar liefst 92% voldoet namelijk aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (30 minuten beweging per dag, 5 dagen per week). Het nationaal gemiddelde ligt op 55 %.

Waarom lopen mensen de vierdaagse?

Wat zijn de belangrijkste drijfveren voor iemand om mee te doen aan de vierdaagse? Plezier staat met stip op nummer 1 volgens het onderzoeksrapport. Gevolgd door het volbrengen van een sportprestatie en op de derde plek het belang voor de gezondheid. Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat de Vierdaagsewandelaars zichzelf een goed rapportcijfer geven als het gaat om de kwaliteit van leven.

Doel van het gezondheidsonderzoek is om een grote groep Vierdaagse wandelaars gedurende 15 jaar te volgen om te kijken wat de impact van het lopen van de Vierdaagse is op gezondheid, ziektebeleving, zorgconsumptie en kwaliteit van leven.

Karin Leijen (1984) is freelance journalist en editor met Twentse roots maar woonachtig in de Betuwe. Is (mede)eigenaar van audiovisueel productiebedrijf Pecto Productions. Doet haar best om gezond te leven, sport daarom regelmatig en is zelden te vinden bij een fastfoodketen. Houdt van slechte films en goede muziek. Heeft last van ochtendhumeur, bewondert doorzetters en kan een beetje humor in de mens zeer waarderen.

Google+