Hoe gezond zijn wij?

Hoe gezond zijn wij eigenlijk? Op die vraag zoekt de GGD in september het antwoord door middel van een grootschalig gezondheidsonderzoek onder personen van 19 jaar en ouder. Misschien belandt er een dezer dagen wel een vragenlijst bij u op de mat. Met de gegevens kunnen gemeenten hun gezondheidsbeleid bepalen.

Roken we teveel? Doen we genoeg aan lichaamsbeweging? En hoe zit het eigenlijk met onze psychische gezondheid? Ruim driekwart miljoen vragenlijsten gaan de komende weken de deur uit met allerlei vragen over onze gezondheid.

Onderzoek naar alle Nederlanders

Het onderzoek wordt in opdracht van gemeenten eens in de vier jaar gedaan maar doordat alle GGD’s dit jaar het onderzoek tegelijkertijd uitvoeren en omdat het onderzoek gebeurt in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Satistiek (CBS) wordt nu de gezondheid van alle inwoners van Nederland in kaart gebracht.

Steekproef

Voor de steekproef selecteert een computer willekeurig namen en adressen uit het bevolkingsregister. Samen vormen zij een doorsnee van de Nederlandse bevolking. Zij krijgen van de GGD een vragenlijst thuis gestuurd die ook via het internet in te vullen is.

Dat de gegevens bekend worden op landelijk niveau vergroot de waarde van het onderzoek. De partijen kunnen daardoor nog efficiënter gaan samenwerken. De gegevens uit Nederland worden gebruikt om uitspraken te doen over het hele land, of over bepaalde groepen in het land. Met de gegevens kan er bijvoorbeeld gekeken worden hoe het staat met de gezondheid van vrouwen tussen de 40 en 65 jaar. Of hoeveel Nederlandse mannen roken er nog?

Aanknopingspunten voor gemeenten

Gemeenten hebben na het onderzoek weer aanknopingspunten om de gezondheid van de lokale bevolking te verbeteren. Passen de gemeentevoorzieningen bijvoorbeeld bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven?

Volgend jaar worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt.

Kijk hier voor een overzicht van alle startmomenten van het gezondheidsonderzoek

Karin Leijen (1984) is freelance journalist en editor met Twentse roots maar woonachtig in de Betuwe. Is (mede)eigenaar van audiovisueel productiebedrijf Pecto Productions. Doet haar best om gezond te leven, sport daarom regelmatig en is zelden te vinden bij een fastfoodketen. Houdt van slechte films en goede muziek. Heeft last van ochtendhumeur, bewondert doorzetters en kan een beetje humor in de mens zeer waarderen.

Google+