App met info luchtkwaliteit

Op je mobiel zien hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit van die dag. Het kan met een nieuw ontwikkelde app.

Naast dat de app informatie geeft over de luchtkwaliteit, kunnen mensen met luchtwegklachten  zich door de app laten waarschuwen als de luchtkwaliteit verslechterd. De app is ontwikkeld op initiatief van het RIVM, de GGD Amsterdam en de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Inzicht in de actuele luchtkwaliteit

De app toont realtime de concentraties van fijn stof, ozon en stikstofdioxide op circa 75 locaties in Nederland (meetstations). De app toont deze drie luchtverontreinigende stoffen, omdat met deze stoffen wordt vastgesteld of er sprake is van smog. Ook geeft de app inzicht in de ernst van de gemeten luchtverontreiniging.

De app toont indien gewenst de verwachte concentraties voor de volgende dag. Verder zijn de gemeten concentraties van de dagen ervoor te zien.

Alarmwaarde in te stellen

Het is mogelijk om een (zelfgekozen) alarmwaarde per meetstation in te stellen. Vooral mensen met luchtwegklachten kunnen hier baat bij hebben. Als de ingestelde alarmwaarde wordt overschreden, geeft de app een signaal af.

De advies concentratiewaarden die in het notificatiesysteem van de app te zien zijn, zijn gebaseerd op de grenswaarden voor matige smog. Op dit moment worden de waarschuwingen uitsluitend gebaseerd op gemeten concentraties, en nog niet op verwachte waarden.

 

Karin Leijen (1984) is freelance journalist en editor met Twentse roots maar woonachtig in de Betuwe. Is (mede)eigenaar van audiovisueel productiebedrijf Pecto Productions. Doet haar best om gezond te leven, sport daarom regelmatig en is zelden te vinden bij een fastfoodketen. Houdt van slechte films en goede muziek. Heeft last van ochtendhumeur, bewondert doorzetters en kan een beetje humor in de mens zeer waarderen.

Google+